Информация

Varasto sopimusehdot

Pienvarasto sopimusehdot

ESS Warehouse / Kotkanvarasto Oy

Olen tutustunut vuokraehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä

Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).

 1. Vuokralainen on todennut huoneiston laitteineen olevan siinä kunnossa, kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se nyt on, jollei huoneiston kunnosta, ja/tai kunnossapidosta sekä muutostöistä ole sovittu erikseen liitteessä.
 2. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan huoneistoa huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että huoneiston käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita huoneiston käyttöön sisältyviä määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan ja taloyhtiön lupaa kiinnittää kilpiä tms. talon seiniin tai muihin paikkoihin.
 3. Vuokraa määrättäessä on korjaus- ja kunnossapitovastuusta sovittu, että vuokralainen vastaa oman toimintansa huoneistolle asettamien vaatimusten täyttämisestä ja tämän toimintansa vuokrahuoneistolle aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta.
 4. Vuokralainen ei saa suorittaa huoneistossa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan lupaa.
 5. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään talossa ja huoneistossa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle.Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- tai muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta.
 6. Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jona huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jona huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa vain, jos se johtuu vuokranantajan syyksi luettavasta laiminlyönnistä tai muusta seikasta.
 7. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan ja huoneiston hallintaa eikä ottaa huoneistoon alivuokralaisia.
 8. Julkisen viranomaisen tämän sopimuksen tekemisen jälkeen määräämät mahdolliset uudet verot ja maksut lisätään vuokraan. Vuokralaisen osuus kiinteistölle määrättävästä verosta tai maksusta lasketaan saman prosenttiosuuden mukaan, kuin vuokralaisen käytössä olevan tilan huoneistoalan suhde on kiinteistön rakennusten koko huoneistoalasta.
 9. Jos vuokranantaja joutuu vuokralaisen toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään arvonlisäverovähennyksistä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vastaavan määrän.
 10. Vuokran maksu: Vuokralainen saa avaimen ja tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen sekä maksettuaan ensimmäisen kuukauden vuokran ja vuokraennakon. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa vuokranantajan osoittamalle tilille. mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti on vuokranantajalla oikeus:
  • irtisanoa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi
  • periä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko maksamattomille vuokrille
  • pidätys- ja realisointioikeus ilman eri tuomiota vuokralaisen varastoimiin tavaroihin tämän sopimuksen mukaisten
  • velvoitteiden summaan asti
  • vuokralainen hyväksyy sen, että hänen varastoimaa irtainta saadaan myydä tässä sopimuksessa mainituilla edellytyksillä vapaaehtoisessa huutokaupassa Vuokranantajalla on oikeus käyttää realisointitulos vuokrarästien ja myyntikulujen maksamiseen. Ylimenevän osa vuokranantaja tilittää vuokralaiselle
  • vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin

  Vuokralainen ei saa asentaa tiloihin kiinteitä sähköä kuluttavia laitteita kuten pakastimia, uuneja ym. Jos kyseisiä laitteita 11. 12. Vakuutukset: Vuokralaisen tulee vakuuttaa oma varastoitava omaisuutensa vahingon varalta. Vuokranantaja ei vastaa vahinkojen aiheuttamista vaurioista

 11. Tilanluovutus: Vuokralainen vastaa siitä että tila on sopimuksen päätyttyä siivottu. Mikäli vuokranantaja suorittaa siivouksen, siit
 12. Vuokralainen ei saa säilyttää palavia nesteitä, räjähteitä, moottoriajoneuvoja, mopoja, moottoripyöriä ja näiden osia,  sekä muita herkästi syttyviä aineita vuokraamassaan tilassa