Информация

Arkistointisopimus

Arkistointisopimus

Arkistotilan vuokrasopimus                                        Liitteet 1 (hintaliite) 

1§ Sopimuksen osapuolet

Vuokranantaja: Kotkanvarasto Oy

Vuokralainen: Asiakas Oy

2§ Sopimuksen sisältö kiteytettynä

Vuokranantaja ottaa säilytykseen vuokralaisen mapitettuja asiakirjoja ja perii tästä vuokraa.   Vuokralaisen aineistoa tuodaan ja viedään eri tilauksesta.

3§ Hinnat

Palvelun hinnat käyvät ilmi hintaliitteestä (liite1).  Hinnasto on merkitty ALV 0%.

4§ Vuokranantajan vastuut

Vuokranantaja säilyttää asiakkaan aineiston vakuutetuissa tiloissa.

Vuokranantaja noutaa vuokralaisen materiaalin  ja toimittaa säilytettävänään olevaa aineistoa asiakkaalle nähtäväksi eri tilauksesta ja kuljettaa takaisin varastoitavaksi.  Materiaalin tuhoamisesta sovitaan erikseen.

Asiakkaan aineistoa kuljetetaan eri tilauksesta asiakkaan nähtäväksi arkisin kello 08:00 – 15:00 välisenä aikana tilausta seuraavana arkipäivänä.  Pääsääntöisesti kuljetuksia ei kuitenkaan toimeenpanna joulun välipäivinä eikä heinäkuussa.

5§ Vuokralaisen vastuut

Vuokralaisen vastuu ja vahingonvaara omasta arkistoaineistostaan säilyy ennallaan vuokralaisella itsellään tästä sopimuksesta huolimatta. Vuokralaisen on luovutettava asiakirjat säilytettäviksi mapitettuina niin, että mapit kestävät kuljetusta ja varastointia.  Vuokralainen vastaa myös siitä, että mapeissa on riittävät merkinnät mahdollisia kuljetuksia tai myöhempää tuhoamista ajatellen.  Vuokralainen vastaa vuokran maksamisesta.

6§ Salassapito

Vuokranantaja vaatii työntekijöiltään salassapito- ja vaitiolositoumukset ja pitää ulkopuolisilta salassa kaikki asiakkaan salassa pidettävät tiedot, jotka tämän sopimuksen johdosta saattavat vuokranantajan tietoon tulla. Vuokranantajan tarjoamiin säilytystiloihin ei pääsääntöisesti päästetä muuta kuin yhtiön omaa henkilöstöä.

7§ Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Sopimus voidaan molemmin puolin  irtisanoa lakkaamaan seuraavan laskutusjakson alusta.  Irtisanominen on annettava tiedoksi viimeistään kuukautta ennen uuden laskutusjakson alkua, mutta kuitenkin ennen heinäkuuta (jos määräaika muutoin sattuisi heinäkuun ajalle).

Vuokralaisen materiaali on  poistettava vuokranantajan tiloista ennen uuden laskutuskauden alkua, edellisenä arkipäivänä kello 15:00:een mennessä.  Ylimenevältä ajalta laskutetaan kuukausilaskutuksen mukaisesti  täydeltä kuukaudelta.

Sopimus voidaan purkaa lakkaamaan välittömästi sopimusrikkomuksen perusteella, jollaiseksi katsotaan erääntyneen vuokran maksamatta jättäminen huomautuksesta huolimatta.  Sopimuksen purkuvaatimus on annettava tiedoksi todistettavalla tavalla, kuten kirjatulla kirjeellä. Postileiman

päiväys katsotaan tiedoksisaantipäiväksi. Vuokranantajan purkaessa sopimuksen purkuilmoitukseen merkitään määräpäivä, johon mennessä asiakkaan on huolehdittava aineistonsa poistaminen vuokratiloista.

Jos vuokranantaja poistaa asiakkaan materiaalin vuokratiloista, laskutetaan tästä hinnaston mukaisesti.  Mahdollisuuksien ja olosuhteiden mukaan materiaali varastoidaan uudelleen toiseen paikkaan, mutta asiakkaan kustannuksella.